Аудио (UA): 
1. Повноваження Святого Духа
2. Символи Святого Духа
3. Небесний Учитель
4. Святий Дух у житті Христа
5. Дар Неба, Який увінчує
6. Сила Неба
7. Керівництво Божою церквою
8. Необхідно взяти до уваги
9. Перемініться!
10. Урок від Лози
11. Досвід Раннього дощу .
12. Обіцяний Пізній дощ
13. Запорука нашого спадку
Audio (RU): 
1. Полномочия Святого Духа
2. Символы Святого Духа
3. Небесный Учитель
4. Святой Дух в жизни Христа
5. Венчающий дар Неба
6. Сила Неба
7. Руководство Божьей церковью
8. Необходимо принять во внимание
9. Преобразуйтесь!
10. Урок от Лозы
11. Опыт Раннего дождя
12. Обетованный Поздний дождь
13. Залог нашего наследия