Аудио (UA): 
1. Неприємності та надія
2. Розясняючи доктрини
3. Керовані Святим Духом
4. Слава у в’язниці
5. Звертаючись до розуму та серця
6. Місіонерство на власному утриманні
7. Визволення від темряви
8. Безкорислива місіонерська робота .
9. Апостол в облозі
10. Свідкуючи з чистою совістю
11. Свідкуючи царю
12. Довіра під час бурі
13. У кайданах честі
Audio (RU): 
1. Неприятности и надежда
2. Разьясняя доктрины
3. Руководимые Святым Духом
4. Слава в темнице
5. Обращаясь к умам и сердцем
6. Миссионерство на собственном содержании
7. Избавление от тьмы
8. Бескорыстная миссионерская работа
9. Апостол в осаде
10. Свидетельствуя с чистой совестью
11. Свидетельствуя царю
12. Доверие во время бури
13. В узах чести