Аудио (UA): 
1. «Ідіть... і навчіть»
2. Принципи виховання та освіти
3. Початковий зразок виховання
4. Виховання в стародавньому Ізраїлі
5. Великий Вихователь
6. Основа справжньої освіти
7. Бути вчителем
8. Керівництво для сімейних вихователів
9. Церква та її молодь
10. Робота місіонерської школи
11. Навертаючи світ
12. Формуючи для вічності
13. Обітниця Духа
Audio (RU): 
1. «Идите… научите»
2. Принципы воспитания и образования
3. Первоначальный образец воспитания
4. Воспитание в древнем Израиле
5. Великий Воспитатель
6. Основание истинного образования
7. Быть учителем
8. Руководство для семейных воспитателей
9. Церковь и ее молодежь
10. Работа миссионерской школы
11. Приобретая мир
12. Созидая для вечности
13. Обетование Духа