Аудио (UA): 
1. «Ідіть... і навчіть»
2. Принципи виховання та освіти
3. Початковий зразок виховання
4. Виховання в стародавньому Ізраїлі
5. Великий Вихователь
6. Основа справжньої освіти
7. Бути вчителем
8. Керівництво для сімейних вихователів
9. Церква та її молодь
10. Робота місіонерської школи
Audio (RU): 
1. «Идите… научите»
2. Принципы воспитания и образования
3. Первоначальный образец воспитания
4. Воспитание в древнем Израиле
5. Великий Воспитатель
6. Основание истинного образования
7. Быть учителем
8. Руководство для семейных воспитателей
9. Церковь и ее молодежь
10. Работа миссионерской школы
11. Приобретая мир
12. Созидая для вечности
13. Обетование Духа