Аудио (UA): 
1. Мужнє керівництво
2. Співпраця заради успіху
3. Сподіваючись на Божу присутність
4. Перемога біля Єрихону
5. Боротьба в Аї
6. Синдром Ахана
7. Благословення і прокляття
8. Допомагаючи ґів’онітянам
9. Бог керує завоюванням
10. Початок життя в Ханаані
11. Справляючись з непорозумінням
12. Міста-сховища
13. Остання звістка Ісуса Навина
Audio (RU): 
1. Мужественное руководство
2. Сотрудничество ради успеха
3. Уповая на Божье присутствие
4. Победа у Иерихона
5. Борьба в Гае
6. Синдром Ахана
7. Благословения и проклятия
8. Помогая гаваонитянам
9. Бог руководит завоеванием
10. Начало жизни в Ханаане
11. Справляясь с недоразумением
12. Города-убежища
13. Последняя весть Иисуса Навина